برچسب‌ها: حافظ

تاريخ : 5 / 5 | 2:2 بعد از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |برچسب‌ها: حافظ

تاريخ : 5 / 5 | 2:2 بعد از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |برچسب‌ها: حافظ

تاريخ : 5 / 5 | 1:59 بعد از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

گرمای تابستان و مردادی تن تو نفس هر کسی را می گیرد 

و من چه عاشقانه گرم میشوم می سوزم و دوباره هر روز این 

مرداد از نو عاشقت میشوم انگاربرچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 2:37 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح 

همه شب منتظر مرغ سحر خوان بودم 

        سعدی برچسب‌ها: حافظ

تاريخ : 5 / 5 | 2:35 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

هر کسی که بلد نیست ماه شود برایت بتابد بر تاریکی شبهای 

بی فروغت بلد نیست رویا ببافد غرق شوی در آرزوهایت هر کسی که بلد نیست یک جوری تو را عاشقانه دوست بدارد تا 

محو شود آن چه در خاطرات داری یک جوری بخند که دلم ضعف

رود برایت اگر آن چه که  باید باشم در کنار ت داشته باش  مراقبم باش 

دستانم را بگیر و دور شویم برویم جایی پر از احساس هر کسی بلد نیست 

زندگی باشد عشق باشد برچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 2:28 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

خوشا به بخت بلندم که در کنار منی 

تو هم قرار منی هم تو بی قرار منی 

                هوشنگ ابتهاج برچسب‌ها: حافط

تاريخ : 5 / 5 | 2:26 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

بیچاره ی دچار تو را چاره جز تو چیست 

        قیصر امین پور برچسب‌ها: حافظ

تاريخ : 5 / 5 | 2:25 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

پشت هر پنجره باشم نظرم خیره به توست 

در نگاهم تو فقط منظری ی دلخواهی برچسب‌ها: شعر

تاريخ : 5 / 5 | 2:24 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

فهمم از جغرافیا فقط عشق توست برچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 2:22 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

عشق باید پا به پای ما  پیر  شود نه آن که ما به پای عشق پیر شویم برچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 2:20 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

خورشید ترین تاب و تب تابستان 

گرمای دلت همیشه مردادی باد برچسب‌ها: شعر

تاريخ : 5 / 5 | 2:19 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

بوی خوش مرداد شک ندارم زیر سر چشمان توست برچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 2:18 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

دو عدد پا و کمی شهر و قدم های خیال 

تا خود صبح به دنبال توام کاش خیابان باشد برچسب‌ها: شعر

تاريخ : 5 / 5 | 2:16 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

کوتاهترین شعر جهان هم شده باشی 

دیوانه ی دیوان بلندت منم من برچسب‌ها: شعر

تاريخ : 5 / 5 | 2:15 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

چرا دور تو نزدیک منی آنقدر نزدیک که با هر بار بردن نامت لبهایم شکوفه می زند 

حالا خودت بگو با این همه پروانه چه کنم برچسب‌ها: دلنوشته چشمان بی فروغ

تاريخ : 5 / 5 | 2:13 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

حالا میشود بوی مرداد را حس کرد و اینبار هم پای پیراهنت در میان است برچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 2:11 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

بیا بنشین کنارم مهمان ناخوانده ی دلم باش آتشی روشن کنم و چای بریزم برایت 

از همان چای های قند پهلو بیا لحظه ای چشمهایمان را ببندیم میان شعله 

های آتش عشقمان بیا بنشین کنارم مهمان ناخوانده ی دلم باش 

قول می دهم میزبان خوبی باشم برچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 2:8 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

بیا به هم کمی لبخند قرض بدهیم و کمی دلخوشی تو لبخند بزن 

تا من برای دلخوشیت جان بدهم برچسب‌ها: دلنوشته چشمان بی فروغ

تاريخ : 5 / 5 | 2:7 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

باید بخوابم فردا باز هم به تو  فکر خواهم کرد مثل دریا به ادامه ی خویش برچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 2:6 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

رستاخیز نگاهم باش که بهشت جایی جز همین دو چشم زیبا و دلبرانه توست برچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 2:4 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

چرا تو تنها تو چرا تنها تو از میان آدمیان هندسه ی حیات مرا در هم 

می ریزی پا برهنه به جهان کوچکم وارد میشوی در را می بندی 

و من اعتراضی نمی کنم چرا چون تنها تو را دوست دارم تووووووووبرچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 2:1 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

زندگی یعنی تبسم های تو  همین برایم کافیست همین که تو را 

به تماشا می نشینم تو زیباترین تکرار هر روز منی برچسب‌ها: دلنوشته غم فراق

تاريخ : 5 / 5 | 1:59 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

لحظه ای نیست که از یاد تو غافل باشم 

این چه لرزیست که افتاد به دامان به دامان دلم برچسب‌ها: شعر

تاريخ : 5 / 5 | 1:57 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

خودت جرعه جرعه خیالت را به کام دلم ریختی پس این همه از مستی ام خورده نگیر برچسب‌ها: دلنوشته چشمان بی فروغ

تاريخ : 5 / 5 | 1:56 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

نخفته آیم که شب بگذرد و سحر بزند 

که آفتاب چو ققنوس بال و پر بزند 

نخفتن آیم که تاصبح شاعرانه ما 

زره رسیده و همراه عشق در بزند 

                حسین منزوی برچسب‌ها: سهراب سپهری

تاريخ : 5 / 5 | 1:50 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

به کسی ندارم الفت ز جهانیان مگر تو 

                       سعدی برچسب‌ها: مولانا

تاريخ : 5 / 5 | 1:48 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

اندوه مرا بچین که رسیده ست

        سهراب سپهری برچسب‌ها: مولانا

تاريخ : 5 / 5 | 1:47 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

اندر دل من درون و بیرون همه اوست 

            مولانا برچسب‌ها: مولانا

تاريخ : 5 / 5 | 1:46 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |

جای پای نفست مانده به صحرای خیال 

ای فراسو ی تجسم به دلم جا داری برچسب‌ها: شعر

تاريخ : 1 / 5 | 3:33 قبل از ظهر | نویسنده : الناز پوراسماعیلی |